Phần mềm quản lý nhân sự HRM

Hệ thống Quản lý nhân sự HRM giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự (Quản trị nguồn nhân lực) như: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá, Chấm công, Quản lý thời gian, Tính lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật, Giải quyết nghỉ việc, HRM được xây dựng trên nên tảng web vì vậy người dung có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị (Laptop, máy tính bảng, điện thoại)

Quản lý hồ sơ nhân sự

 • Quản lý tất cả thông tin của nhân viên như: Thông tin cá nhân, trình độ học vấn, quá trình làm việc, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật…
 • Quảy lý được quá trình công việc của từng nhân viên
 • Cho phép cập nhật ảnh nhân viên và in trong sơ yếu lý lịch.
 • Cho phép cập nhật loại công việc, tính chất công việc, chức vụ, kiêm nhiệm…
 • Cho phép cập nhật hồ sơ năng lực, kỹ năng  chuyên môm, kinh nghiệm làm việc
 • Có các công cụ tra cứu, tìm kiếm nhân viên một cách dễ dàng
 • Hệ thống báo cáo đa dạng và đầy đủ thông tin, đảm bảo cho việc phân tích và lập kế hoạch nhân lực

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý tuyển dụng

 

 • Quản lý chi tiết các thông tin về đợt tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển, phỏng vấn.
 • Theo dõi nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng vị trí công việc.
 • Cho phép khai báo nhanh các thông tin ứng tuyển của ứng viên, kèm theo các thông tin chi tiết như: trình độ học vấn, chứng chỉ, các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, thông tin sức khỏe...
 • Cho phép lập lịch thi tuyển, phỏng vấn các ứng viên chi tiết theo từng vị trí tuyển dụng, vòng tuyển dụng.
 • Tự động cập nhật trạng thái hồ sơ ứng viên sau mỗi vòng thi tuyển, phỏng vấn.
 • Cho phép gửi mail tự động đến các ứng viên về lịch thi tuyển, phỏng vấn, quyết định tuyển dụng, từ chối tuyển dụng ...
 • Lưu trữ chi tiết, đầy đủ các thông tin ứng viên chưa được tuyển để có thể sử dụng cho các lần tuyển dụng tiếp theo, giúp giảm chi phí về tuyển dụng.
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng, chi phí tuyển dụng…
 • Tự động chuyển đổi toàn bộ thông tin ứng viên sang thông tin nhân viên mới với những hồ sơ trúng tuyển được duyệt.

 

 

 

 

 

Quản lý đào tạo

 • Quản lý chi tiết quá trình tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên từ khâu lập kế hoạch, thực hiện và kết quả đào tạo của từng đối tượng tham gia.
 • Theo dõi nhu cầu đào tạo từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng kỹ năng, nghiệp vụ.
 • Theo dõi chi tiết các thông tin về khóa học như: nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, đơn vị đào tạo, giảng viên, chi phí đào tạo, trạng thái khóa học...
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo thống kê, phân tích tình hình đào tạo, yêu cầu đào tạo…
 • Toàn bộ các thông tin về quá trình đào tạo, kết quả đào tạo được tự động chuyển sang theo dõi và quản lý ở phần thông tin nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

Chấm công và quản lý phép (Sẽ phát triển phân hệ này giai đoạn sau)

 • Quản lý chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên.
 • Khai báo linh hoạt các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ định kỳ hàng tuần.
 • Quản lý ca làm việc đến từng chi tiết ca, công làm việc, theo dõi đi muộn/về sớm.
 • Đăng ký ca làm việc, đăng ký tăng ca cho nhân viên dễ dàng, thuận lợi.
 • Quản lý nhân viên nghỉ/vắng mặt theo lý do nghỉ.
 • Dữ liệu chấm công được lấy từ máy chấm công hoặc chấm công bằng tay (từ bảng excel).
 • Theo dõi được nhân viên sai số liệu chấm công
 • Tính công tự động, chính xác và kịp thời.
 • Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương.
 • Lên các báo cáo đi muộn/về sớm, báo cáo phân tích chi tiết và tổng hợp giờ công nhân viên.

 

Tính Lương (Sẽ phát triển phân hệ này giai đoạn sau)

 • Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN của nhân viên.
 • Cho phép khai báo loại lương, kỳ tính lương linh hoạt.
 • Đa dạng các kiểu tính lương: theo hệ số, lương khoán, lương sản phẩm...
 • Tùy chọn tính lương theo giờ công hoặc không theo giờ công.
 • Áp dụng các hệ số lương, mức lương khác nhau theo ngày hiệu lực.
 • Theo dõi chi tiết các khoản phụ cấp được hưởng, các khoản thưởng/phạt khác.
 • Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng của nhân viên.
 • Tính lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN đúng theo qui định hiện hành.
 • Tính lương chi tiết đến từng bộ phận, công làm việc, loại phụ cấp.

 

Báo cáo

Báo cáo nhân sự

 • Báo cáo thống kê số lượng nhân viên trong năm
 • Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo tính chất công việc trong năm
 • Báo cáo thống kê thâm niên làm việc theo bộ phận
 • Báo cáo tỷ lệ nhân viên nghỉ việc
 • Báo cáo thống kê nghỉ việc theo lý do
 • Danh sách nhân viên tăng/giảm theo bộ phận
 • Danh sách nhân viên điều chuyển theo bộ phận
 • Báo cáo diễn biến lao động theo bộ phận, vị trí công việc.
 • Danh bạ nội bộ

Báo cáo tuyển dụng

 • Báo cáo yêu cầu tuyển dụng
 • Báo cáo thông tin tuyển dụng
 • Báo cáo hồ sơ ứng viên
 • Báo cáo kết quả kiểm tra, phỏng vấn
 • Báo cáo tình hình tuyển dụng
 • Báo cáo thống kê theo kênh tuyển dụng
 • Báo cáo thống kê theo nguồn tuyển dụng
 • Báo cáo chi phí tuyển dụng

Báo cáo đào tạo

 • Báo cáo yêu cầu đào tạo
 • Báo cáo thực hiện đào tạo
 • Báo cáo chi tiết kết quả khóa học
 • Báo cáo kết quả đào tạo theo nhân viên
 • Báo cáo yêu cầu đào tạo theo vị trí công việc.

 

Báo cáo chấm công, tính lương

 • Bảng chấm công
 • Danh sách nhân viên sai số liệu chấm công
 • Bảng kê chi tiết kết quả chấm công
 • Bảng tổng hợp tăng ca
 • Báo cáo tổng hợp ngày nghỉ theo mã công
 • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên
 • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên theo bộ phận
 • Bảng thanh toán lương theo bộ phận

 

 

Quản lý hồ sơ nhân sự

 • Quản lý tất cả thông tin của nhân viên như: Thông tin cá nhân, trình độ học vấn, quá trình làm việc, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật…
 • Quảy lý được quá trình công việc của từng nhân viên
 • Cho phép cập nhật ảnh nhân viên và in trong sơ yếu lý lịch.
 • Cho phép cập nhật loại công việc, tính chất công việc, chức vụ, kiêm nhiệm…
 • Cho phép cập nhật hồ sơ năng lực, kỹ năng  chuyên môm, kinh nghiệm làm việc
 • Có các công cụ tra cứu, tìm kiếm nhân viên một cách dễ dàng
 • Hệ thống báo cáo đa dạng và đầy đủ thông tin, đảm bảo cho việc phân tích và lập kế hoạch nhân lực

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý tuyển dụng

 

 • Quản lý chi tiết các thông tin về đợt tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển, phỏng vấn.
 • Theo dõi nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng vị trí công việc.
 • Cho phép khai báo nhanh các thông tin ứng tuyển của ứng viên, kèm theo các thông tin chi tiết như: trình độ học vấn, chứng chỉ, các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, thông tin sức khỏe...
 • Cho phép lập lịch thi tuyển, phỏng vấn các ứng viên chi tiết theo từng vị trí tuyển dụng, vòng tuyển dụng.
 • Tự động cập nhật trạng thái hồ sơ ứng viên sau mỗi vòng thi tuyển, phỏng vấn.
 • Cho phép gửi mail tự động đến các ứng viên về lịch thi tuyển, phỏng vấn, quyết định tuyển dụng, từ chối tuyển dụng ...
 • Lưu trữ chi tiết, đầy đủ các thông tin ứng viên chưa được tuyển để có thể sử dụng cho các lần tuyển dụng tiếp theo, giúp giảm chi phí về tuyển dụng.
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng, chi phí tuyển dụng…
 • Tự động chuyển đổi toàn bộ thông tin ứng viên sang thông tin nhân viên mới với những hồ sơ trúng tuyển được duyệt.

 

 

 

 

 

Quản lý đào tạo

 • Quản lý chi tiết quá trình tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên từ khâu lập kế hoạch, thực hiện và kết quả đào tạo của từng đối tượng tham gia.
 • Theo dõi nhu cầu đào tạo từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng kỹ năng, nghiệp vụ.
 • Theo dõi chi tiết các thông tin về khóa học như: nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, đơn vị đào tạo, giảng viên, chi phí đào tạo, trạng thái khóa học...
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo thống kê, phân tích tình hình đào tạo, yêu cầu đào tạo…
 • Toàn bộ các thông tin về quá trình đào tạo, kết quả đào tạo được tự động chuyển sang theo dõi và quản lý ở phần thông tin nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

Chấm công và quản lý phép (Sẽ phát triển phân hệ này giai đoạn sau)

 • Quản lý chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên.
 • Khai báo linh hoạt các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ định kỳ hàng tuần.
 • Quản lý ca làm việc đến từng chi tiết ca, công làm việc, theo dõi đi muộn/về sớm.
 • Đăng ký ca làm việc, đăng ký tăng ca cho nhân viên dễ dàng, thuận lợi.
 • Quản lý nhân viên nghỉ/vắng mặt theo lý do nghỉ.
 • Dữ liệu chấm công được lấy từ máy chấm công hoặc chấm công bằng tay (từ bảng excel).
 • Theo dõi được nhân viên sai số liệu chấm công
 • Tính công tự động, chính xác và kịp thời.
 • Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương.
 • Lên các báo cáo đi muộn/về sớm, báo cáo phân tích chi tiết và tổng hợp giờ công nhân viên.

 

Tính Lương (Sẽ phát triển phân hệ này giai đoạn sau)

 • Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN của nhân viên.
 • Cho phép khai báo loại lương, kỳ tính lương linh hoạt.
 • Đa dạng các kiểu tính lương: theo hệ số, lương khoán, lương sản phẩm...
 • Tùy chọn tính lương theo giờ công hoặc không theo giờ công.
 • Áp dụng các hệ số lương, mức lương khác nhau theo ngày hiệu lực.
 • Theo dõi chi tiết các khoản phụ cấp được hưởng, các khoản thưởng/phạt khác.
 • Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng của nhân viên.
 • Tính lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN đúng theo qui định hiện hành.
 • Tính lương chi tiết đến từng bộ phận, công làm việc, loại phụ cấp.

 

Báo cáo

Báo cáo nhân sự

 • Báo cáo thống kê số lượng nhân viên trong năm
 • Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo tính chất công việc trong năm
 • Báo cáo thống kê thâm niên làm việc theo bộ phận
 • Báo cáo tỷ lệ nhân viên nghỉ việc
 • Báo cáo thống kê nghỉ việc theo lý do
 • Danh sách nhân viên tăng/giảm theo bộ phận
 • Danh sách nhân viên điều chuyển theo bộ phận
 • Báo cáo diễn biến lao động theo bộ phận, vị trí công việc.
 • Danh bạ nội bộ

Báo cáo tuyển dụng

 • Báo cáo yêu cầu tuyển dụng
 • Báo cáo thông tin tuyển dụng
 • Báo cáo hồ sơ ứng viên
 • Báo cáo kết quả kiểm tra, phỏng vấn
 • Báo cáo tình hình tuyển dụng
 • Báo cáo thống kê theo kênh tuyển dụng
 • Báo cáo thống kê theo nguồn tuyển dụng
 • Báo cáo chi phí tuyển dụng

Báo cáo đào tạo

 • Báo cáo yêu cầu đào tạo
 • Báo cáo thực hiện đào tạo
 • Báo cáo chi tiết kết quả khóa học
 • Báo cáo kết quả đào tạo theo nhân viên
 • Báo cáo yêu cầu đào tạo theo vị trí công việc.

 

Báo cáo chấm công, tính lương

 • Bảng chấm công
 • Danh sách nhân viên sai số liệu chấm công
 • Bảng kê chi tiết kết quả chấm công
 • Bảng tổng hợp tăng ca
 • Báo cáo tổng hợp ngày nghỉ theo mã công
 • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên
 • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên theo bộ phận
 • Bảng thanh toán lương theo bộ phận

Quản lý hồ sơ nhân sự

 • Quản lý tất cả thông tin của nhân viên như: Thông tin cá nhân, trình độ học vấn, quá trình làm việc, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật…
 • Quảy lý được quá trình công việc của từng nhân viên
 • Cho phép cập nhật ảnh nhân viên và in trong sơ yếu lý lịch.
 • Cho phép cập nhật loại công việc, tính chất công việc, chức vụ, kiêm nhiệm…
 • Cho phép cập nhật hồ sơ năng lực, kỹ năng  chuyên môm, kinh nghiệm làm việc
 • Có các công cụ tra cứu, tìm kiếm nhân viên một cách dễ dàng
 • Hệ thống báo cáo đa dạng và đầy đủ thông tin, đảm bảo cho việc phân tích và lập kế hoạch nhân lực

Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý chi tiết các thông tin về đợt tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển, phỏng vấn.
 • Theo dõi nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng vị trí công việc.
 • Cho phép khai báo nhanh các thông tin ứng tuyển của ứng viên, kèm theo các thông tin chi tiết như: trình độ học vấn, chứng chỉ, các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, thông tin sức khỏe...
 • Cho phép lập lịch thi tuyển, phỏng vấn các ứng viên chi tiết theo từng vị trí tuyển dụng, vòng tuyển dụng.
 • Tự động cập nhật trạng thái hồ sơ ứng viên sau mỗi vòng thi tuyển, phỏng vấn.
 • Cho phép gửi mail tự động đến các ứng viên về lịch thi tuyển, phỏng vấn, quyết định tuyển dụng, từ chối tuyển dụng ...
 • Lưu trữ chi tiết, đầy đủ các thông tin ứng viên chưa được tuyển để có thể sử dụng cho các lần tuyển dụng tiếp theo, giúp giảm chi phí về tuyển dụng.
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng, chi phí tuyển dụng…
 • Tự động chuyển đổi toàn bộ thông tin ứng viên sang thông tin nhân viên mới với những hồ sơ trúng tuyển được duyệt.

  Quản lý đào tạo

 • Quản lý chi tiết quá trình tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên từ khâu lập kế hoạch, thực hiện và kết quả đào tạo của từng đối tượng tham gia.
 • Theo dõi nhu cầu đào tạo từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng kỹ năng, nghiệp vụ.
 • Theo dõi chi tiết các thông tin về khóa học như: nội dung đào tạo, hình thức đào tạo, đơn vị đào tạo, giảng viên, chi phí đào tạo, trạng thái khóa học...
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo thống kê, phân tích tình hình đào tạo, yêu cầu đào tạo…
 • Toàn bộ các thông tin về quá trình đào tạo, kết quả đào tạo được tự động chuyển sang theo dõi và quản lý ở phần thông tin nhân viên.

Chấm công và quản lý phép (Sẽ phát triển phân hệ này giai đoạn sau)

 • Quản lý chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên.
 • Khai báo linh hoạt các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ định kỳ hàng tuần.
 • Quản lý ca làm việc đến từng chi tiết ca, công làm việc, theo dõi đi muộn/về sớm.
 • Đăng ký ca làm việc, đăng ký tăng ca cho nhân viên dễ dàng, thuận lợi.
  • Quản lý nhân viên nghỉ/vắng mặt theo lý do nghỉ.
  • Dữ liệu chấm công được lấy từ máy chấm công hoặc chấm công bằng tay (từ bảng excel).
  • Theo dõi được nhân viên sai số liệu chấm công
  • Tính công tự động, chính xác và kịp thời.
  • Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương.
  • Lên các báo cáo đi muộn/về sớm, báo cáo phân tích chi tiết và tổng hợp giờ công nhân viên.
  • Tính Lương (Sẽ phát triển phân hệ này giai đoạn sau)

  • Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN của nhân viên.
  • Cho phép khai báo loại lương, kỳ tính lương linh hoạt.
  • Đa dạng các kiểu tính lương: theo hệ số, lương khoán, lương sản phẩm...
  • Tùy chọn tính lương theo giờ công hoặc không theo giờ công.
  • Áp dụng các hệ số lương, mức lương khác nhau theo ngày hiệu lực.
  • Theo dõi chi tiết các khoản phụ cấp được hưởng, các khoản thưởng/phạt khác.
  • Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng của nhân viên.
  • Tính lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN đúng theo qui định hiện hành.
  • Tính lương chi tiết đến từng bộ phận, công làm việc, loại phụ cấp.
  • Tính Lương (Sẽ phát triển phân hệ này giai đoạn sau)

  • Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN của nhân viên.
  • Cho phép khai báo loại lương, kỳ tính lương linh hoạt.
  • Đa dạng các kiểu tính lương: theo hệ số, lương khoán, lương sản phẩm...
  • Tùy chọn tính lương theo giờ công hoặc không theo giờ công.
  • Áp dụng các hệ số lương, mức lương khác nhau theo ngày hiệu lực.
  • Theo dõi chi tiết các khoản phụ cấp được hưởng, các khoản thưởng/phạt khác.
  • Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng của nhân viên.
  • Tính lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN đúng theo qui định hiện hành.
  • Tính lương chi tiết đến từng bộ phận, công làm việc, loại phụ cấp.
  • Báo cáo đào tạo

  • Báo cáo yêu cầu đào tạo
  • Báo cáo thực hiện đào tạo
  • Báo cáo chi tiết kết quả khóa học
  • Báo cáo kết quả đào tạo theo nhân viên
  • Báo cáo yêu cầu đào tạo theo vị trí công việc.
  • Báo cáo chấm công, tính lương
  • Bảng chấm công
  • Danh sách nhân viên sai số liệu chấm công
  • Bảng kê chi tiết kết quả chấm công
  • Bảng tổng hợp tăng ca
  • Báo cáo tổng hợp ngày nghỉ theo mã công
  • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên
  • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên theo bộ phận
  • Bảng thanh toán lương theo bộ phận